Under 2019 gjordes en ny energideklaration Energideklaration 2019 som gäller till hösten 2029.

Föreningen jobbar kontinuerligt med energibesparande åtgärder. Föreningen har under 2000-talet isolerat vindsbjälklaget och den västliga väggen. Vintern 2015 monterades en ny fjärrvärmecentral med avgasare, som automatiskt reducerar luft i systemet. Hälften av frånluftsfläktarna har fått temperaturstyrning vilket minskar belastningen på fläktarna, sparar energi samt ger ett bättre inomhusklimat. Sedan energideklarationen  Energideklaration 2009 gjordes har en radonmätning gjorts. Den visade att många lägenheter hade knappt mätbara halter och ingenstans överskreds gränsvärdena. Senaste OVK-besiktningen gjordes under 2016 och gäller i sex år.

Sammanfattning av energideklaration 2019

Intyg OVK 2022