BRF Kyrkogatan i Göteborg bildades 2003 och är ägare till fastigheten Inom Vallgraven 19:19. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende åt medlemmarna. Fastigheten består av 23 lägenheter och 2 lokaler och ligger mitt i Göteborgs innerstad. Göteborgs innerstad är av historiskt riksintresse och innehåller olika spår från 1600-talet och fram till i dag. Stadsplaneringen är i stort sett oförändrad sedan staden grundades. En 1600-talskarta kan fortfarande används som orientering innerstaden.

Efter branden 1802 bebyggdes Inom Vallgraven 19:19 år 1814 med ett tvåvåningshus. Det byggdes på 1886 med en tredje våning jämte en mansardvåning och med tung nyrenässansdekor genom den rustikornamentering och fönsterinramningar som finns kvar än idag. 1865 byggdes en stor trevåningars fabriksbyggnad på gården. På samma tomt uppfördes 1928-1929  ett fyravånings affärshus  med fasad av gult tegel mot gatan. Detta i samband med att ett äldre hus revs.  Arkitekt A L Petersson försåg fasaden till detta hus med rusticering, indragna fält och lisener.

Kyrkogatan är en av de få gatorna som har samma namn nu som då och den finns med på kartorna från 1620-talet, då med stavningen Kyrkiogatun. Fastigheten ligger i ett kvarter som helt klarade sig från den rivningsvåg som gick genom städerna på 1950-1980-talet. Omgivande hus är från 1800-talet med ett par undantag från början av 1900-talet. 2009 byggdes Kyrkogatan om till en gångfartsgata. Gatan fick återigen en beläggning med gatsten, så som det var i början av förra seklet. Detta har lett till minskad biltrafik och ökad trivsel på gatan och med ett flertal små uteserveringar utmed fasaderna.

Fastigheten ligger mitt i triangeln mellan de tre stora kollektivhållplatserna Brunnsparken, Domkyrkan och Kungsportsplatsen. De nås på ett par tre minuters promenad. På dubbla tiden nås Centralen med dess fjärrtrafik via buss eller tåg eller Stenpiren med dess båtförbindelse med Hisingssidan. På andra sidan Vallgraven, några få minuters promenad, möts besökaren av naturen genom Kungsparken och Trädgårdsföreningen som ligger utmed Vallgravens vattenspegel. Trädgårdsföreningen har en av 1800-talets bäst bevarade parker med bland annat Palmhuset, det eleganta växthuset från 1878, där det går att uppleva tropiska växter.

Föreningens fastighet ligger i ett område med ett litet utbud av bostadslägenheter. Den ligger istället mitt i vimlet av affärs-, kultur- och nöjeslivet i Göteborgs innerstad. Ändå bor man här förvånansvärt  tyst och ostört. Ett myller av människor strömmar varje dag kring alla de butiker, kontor, kaféer och restauranger, hotell, nattklubbar som finns i närområdet.  Små specialbutiker samsas med kedjeföretag. Även kultur finns i området i form av bibliotek, museum och biograf. Allt detta serverat inom ett stenkast från fastigheten. Det finns också flera gallerior och affärscentrum som NK, Kompassen, Arkaden och Nordstan i området. De flesta större aktörer inom dagligvaruhandel finner du i en radie av mindre än en kilometer från föreningens fastighet. Här hittar du Hemköp, Lidl, Willys och  Coop.