Föreningsinformation

Bostadsrättsföreningen Kyrkogatan i Göteborg, 769609-6366
Kyrkogatan 42, 411 15 Göteborg.
Kontakt med styrelsen sker genom Jörgen Rosén 0708-83 32 99.
Fastighetens beteckning är Inom Vallgraven 19:19

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder för permanent boende åt medlemmarna för nyttjande utan tidsbegränsning. Föreningen är en äkta bostadsrättsförening och tillåter, enligt styrelsebeslut, ej juridiska personer som medlemmar. Delat ägande tillåts. Beslut om medlemskap sker i regel inom ett par veckor men stadgarna tillåter upp till en månads behandlingstid. Föreningen har, enligt stadgar, ett bosättningskrav. Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte ska bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap. Till medlemsansökan ska fogas styrkt kopia på överlåtelsehandling som ska vara underskriven av köpare och säljare och innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt pris. Motsvarande gäller vid byte och gåva. Om överlåtelsehandlingen inte uppfyller formkraven är överlåtelsen ogiltig.

Medlemsansökningar skickas till föreningens ekonomiska förvaltare:

BoDin Ekonomi AB
Mikael Bodin
Kompassgatan 10
413 16 Göteborg
Telefon: 0701 – 44 38 41, epost: mikael@bodinekonomi.se

Överlåtelseavgift tas ut med  2,5 % av gällande prisbasbelopp och betalas av förvärvaren. Pantsättningsavgift tas ut med 1 % av gällande prisbasbelopp och betalas av pantsättaren. Pantsättningshandlingar skickas direkt till föreningens ekonomiska förvaltaren. En avgift tas ut för andrahandsuthyrning enligt maxbeloppet i stadgarna.

Fastighetsinformation

Fastigheten förvärvades 2003. Fastighetens nybyggnadsår är 1929 och består av, enligt fastighetsdata, 1 flerbostadshus i fyra våningar och med inredd vind. Husen på fastigheten är byggda under åren 1818-1929. Byggnadens värdeår är 1998.

Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 1 356 kvm, varav 1 138 kvm utgör lägenhetsyta och 218 kvm utgör lokalyta. Av dessa lokalytor använder nu föreningen ca 40 kvadratmeter för eget bruk. Byggnaden innehåller 23 lägenheter varav samtliga är upplåtna med bostadsrätt samt 2-3 lokaler med hyresrätt. Nytt taxeringsvärde 2022 är 51 330 000 kronor (48 115 000 kr) varav byggnad 25 668 000 kr (21 679 000 kr). Taxeringsvärde 2019-2021 inom parentes.

TV, internet, el och försäkring

Föreningen köper gemensamt in ett grundutbud av digitala TV-kanaler från Tele2 vilket ingår i avgiften. Detta upphör 2024-12-31. Fiber är också indraget i fastigheten.  Föreningens bredbandsnät är från Bredband2 och har hastigheten 1000/1000 Mbit/s.  Detta ingår i avgiften. Hastigheten är inte garanterad fram till alla lägenheter, beroende på kabelns längd och kvalitet.  Räkna med lägre hastighet i praktiken. Porttelefonen och öppning av porten hanteras från mobiltelefon och kräver ett svenskt mobilabonnemang för att fungera.

Föreningen köper in el gemensamt för alla lägenheter och vidarefakturerar dessa en gång i kvartalet. Elavläsning sker vid månadsslut. Medlem som vill ha extra avläsning får säga till om detta.

I föreningens försäkring ingår inte något skydd för lägenheterna. Varje medlem måste därför teckna ett individuellt bostadsrättsförsäkring som tillägg till sin hemförsäkring.

Övriga utrymmen

De flesta lägenheter har tillgång till ett privat förråd i markplan. Ett par lägenheter har sitt förråd i friköpt vindsutrymme.

Hiss finns i uppgång A men ej i uppgång B och C.

Tvättstugan finns i källaren i uppgång A. Här finns det två tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkrum.

Det finns separata kärl för fraktionerna wellpapp, plast, glas, metall, tidningar, kompost och övrigt avfall.

Det finns inga parkeringsplatser i fastigheten. Motorfordon på gården är ej tillåtna.