Här hittar du de ordningsregler medlemmarna beslutat om Ordningsregler2019.

Utöver dessa regler har styrelsen, i samråd  med medlemmarna, tagit ställningar i ytterligare frågor. Bland annat att inga dörrmattor tillåts i trappuppgångarna, grillning är ej tillåten på gården och ingen uthyrning genom AirBnB eller liknande sajter är tillåten. Styrelsen är mycket restriktiv med att tillåta fordon på gården eftersom de orsakar mycket störningar och skador. Du som medlem kan därför inte räkna med att få tillstånd till detta.