Här hittar du de ordningsregler medlemmarna beslutat om Ordningsregler 2023.

Utöver dessa regler har styrelsen, i samråd  med medlemmarna, tagit ställningar i ytterligare frågor. Bland annat att inga dörrmattor tillåts i trappuppgångarna, grillning är ej tillåten på gården och ingen uthyrning genom AirBnB eller liknande sajter är tillåten. Fordon på gården tillåts ej orsakar mycket störningar och skador.