I en bostadsrättsförening skall en ekonomisk plan finnas. Den är till för att ge blivande bostadsrättshavare information om både föreningen och dess ekonomi. Vår ekonomiska plan upprättades när föreningen bildades 2003. Efter det har en ny mätning av lägenheternas storlek gjorts. Viss avvikelse har då framkommit men ingen av så väsentlig betydelse att en ny ekonomisk plan anses behövas. Den ekonomiska planen talar även om progressiv avskrivning och att amorteringarna skall matcha dessa. 2014 slog Bokföringsnämnden fast att progressiv avskrivningar inte längre får tillämpas i bostadsrättsföreningar. Numera använder föreningen en fast avskrivning utifrån en förväntad livslängd på husen på 100 år och amorteringen är helt frikopplad från avskrivningarna.

Ekonomisk plan