Föreningens kommunikation till medlemmarna och andra intressenter sker i form av årsredovisningar och stämmoprotokoll. Dessa dokument är öppna för alla att läsa och återfinns här under respektive  undersida. Där hittar du även stadgar, ordningsregler, ekonomisk plan och energideklaration samt OVK-protokoll.